Příměstské tábory Šternberk s Agenturou 2G

Základní informace

 • komplexní nabídka příměstských táborů v období od 1. 7. do 23. 8. 2019 (turnusy A - F)
 • tábory jsou určené pro děti:
  • MINI klubík - 4 - 6 let (předškolní děti)
  • Tématické tábory - děti 6 - 15 let
 • pondělí až pátek, od 7.30 do 16.00 hodin
 • zázemí táborů v areálu ZŠ Dr. Hrubého – hřiště, tělocvična, taneční sál, učebny
 • tábory jsou vedeny zkušenými instruktory
 • více specializací každý týden, abyste pro své děti vybrali ten nejvhodnější program
 • v ceně tábora:
  • teplé obědy v restauraci Jakoby Šternberk, pitný režim, dopolední + odpolední svačina
  • celodenní program, drobné odměny pro děti, výtvarný a sportovní materiál
  • jeden den v týdnu celodenní výlet, oběd ve formě balíčku z restaurace Jacoby Šternberk
 • Agentura 2G nezajišťuje úrazové pojištění dětí!!!
 • Všechny tábory budou realizovány při minimálním počtu 10 dětí. V případě malého počtu přihlášených, Vám bude nabídnuta možnost přehlásit se do jiné specializace, nebo vrácení peněz.

Časový rozvrh dne

7.30 – 8.00 Postupné shromáždění na hřišti ZŠ DR. Hrubého / tělocvična
8.00 – 11.30 Dopolední program
11.30 – 12.30 Oběd (Restaurace Jakoby Šternberk)
12.30 – 15.00 Odpolední program
15.00 – 16.00 Společný program na hřišti, odchod domů

Zahájení a ukončení programu bude vždy společnou formou – táborová skladba + tanec

Cena

Cena za týden: 1000,- Kč

Dokumenty

 • Organizační pokyny Příměstské tábory Šternberk s Agenturou 2G
 • Souhlas se zpracování osobních údajů
 • Potvrzení pro pojišťovnu 205 (Prosím, vyplňte si základní údaje, dokument Vám rádi potvrdíme. Datum vyplnění musí odpovídat poslednímu dni tábora)
 • Dokumenty potřebné pro účast v projektu – vyžadovány poskytovatelem dotace. Vyplňují se pouze jednou za dobu trvání projektu. Pokud jste nám již dokumenty odevzdali v roce 2018, nemusíte je vyplňovat znovu. Dokumenty můžete zaslat podepsané a oskenované emailem na info@agentura2g.cz nebo doručit osobně na adresu Labutí 23, Šternberk.
  1. Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce – vyplní oba rodiče.
   • Vzor A - v případě zaměstnaných osob
   • Vzor B - v případě osob v procesu vzdělávání nebo absolvující rekvalifikace.
   • Vzor C - v případě nezaměstnaných osob, které aktivně hledají práci
  2. Monitorovací list podpořené osoby – vyplní jeden z rodičů (který bude započítán jako účastník projektu). V tomto dokumentu se vyplňují základní údaje o podpořené osobě (rodič) a první tři body (dle pohlaví, postavení na trhu a nejvyššího dosaženého vzdělání). Na poslední straně je nutné dokument podepsat.

+420 604 777 650

agentura2G.cz © 2013  Všechna práva vyhrazena